Per pastaruosius dvejus metus JAV anglies dvideginio emisijos sumažėjo 9 proc.

Anglies pakeitimas natūraliomis dujomis padeda anglies dvideginio emisijas sumažinti per pusę, o vėjo, saulės ir geoterminės energijos panaudojimas emisijas sumažina iki nulio.

Kaip praneša Earth Policy institutas, per pastaruosius dvejus metus JAV anglies dvideginio emisijos sumažėjo 9 proc. Iš dalies dėl to „kalta“ recesija, tačiau taip atsitiko ir dėl efektyvesnio energijos naudojimo bei atsinaujinančios energijos technologijų vystymo.

Šalyje, kurioje naftos ir anglies naudojimas augo daugiau nei šimtmetį, nuo 2007 m. užfiksuotas mažėjimas yra istorinis įvykis. Instituto vadovas Lesteris R. Brownas prognozuoja, jog ateityje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos turėtų dar labiau kristi, nes griežtėja energijos efektyvumo standartai automobiliams ir buitiniams elektriniams prietaisams bei didėja finansinės paskatos vystyti vėjo, saulės ir geoterminės energijos technologijas. Federalinė vyriausybė, kuri yra didžiausia JAV energijos naudotoja, paskelbė savo siekius mažinti anglies dvideginio emisijas, kurias generuoja pastatai ir transporto priemonės, taip pat įsipareigojo iki 2015 m. perdirbti ne mažiau kaip 50 proc. atliekų bei vykdyti „žaliuosius“ viešuosius pirkimus.

Rocky Mountain instituto skaičiavimais, didinant energijos efektyvumą yra realu uždaryti 382 iš 617 kietojo kuro jėgainių, kurios kaip pagrindinę žaliavą naudoją anglį. Presidentas B. Obama paruošė atitinkamus įstatymų pakeitimus dėl energijos efektyvumo, kurie padės sumažinti JAV priklausomybę nuo anglies naudojimo. Anglies pakeitimas natūraliomis dujomis padeda anglies dvideginio emisijas sumažinti per pusę, o vėjo, saulės ir geoterminės energijos panaudojimas emisijas sumažina iki nulio. Anglies jėgainės JAV uždaromos, tačiau vėjo jėgainių parkų statoma vis daugiau. 2008 m. buvo įkurti 102 vėjo jėgainių parkai, kurių pajėgumas - daugiau nei 8 400 megavatų. 49 vėjo jėgainių parkai buvo pabaigti šių metų pusmetį ir 57 yra šiuo metu statomi. Prijungimo prie energetinės sistemos laukia tiek vėjo jėgainių, kad galima bus uždaryti dar 300 anglies jėgainių.

Saulės kolektorių rinka kasmet auga 40 proc., ypač dėl to, kad technologijos šioje srityje sparčiai tobulėja. Geoterminės energijos naudojimas taip pat populiarėja. JAV yra statomas 132 geoterminės energijos jėgainės.

Amerikos miestai intensyviai vysto viešojo transporto sistemas, kad sumažintų amerikiečių priklausomybę nuo asmeninio automobilio. Dviračiai taip pat vis labiau populiarėja. Asmeninių automobilių naudojimas sumažėjo 2 proc., tačiau ateityje anglies dvideginio emisijas sumažinti itin padės naujoviški elektriniai automobiliai, kuriems elektra bus tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Dar neaišku, kiek šios pastangos leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, nes tik dabar amerikiečiai pradėjo rimtai dirbti šia linkme, tačiau Lesterio R. Browno nuomone, JAV pagaliau pasirinko teisingą kryptį. Ar visi šie teigiami poslinkiai padės išvengti katastrofiškų klimato kaitos pasekmių, parodys laikas.

Pagal Earth policy instituto informaciją paruošė Indrė Kleinaitė.

Daugiau apie Earth Policy institutą


| Klimato kaita |
| atgal | į viršų | spausdinti |