Karolio Makricko straipsnio „Vėjas ar atomas?“ santrauka

Žurnalo „Valstybė“ žurnalistas Karolis Makrickas analizuoja vėjo energijos panaudojimo galimybes Lietuvoje ir daro išvadą, jog Lietuvai reikia aiškiai pasakyti „ne“ branduolinei energijai, kuri yra ir brangesnė, ir nesaugi. Vėjo energijos eksplotavimas protingesnis kelias Lietuvai, siekiančiai energetinės nepriklausomybės. Tai padėtų sukurti naujų darbo vietų ir stipriai įsitvirtinti kaip naujos „žalios“ ekonomikos kūrėjais. Pagal ES nuostatas, energijos dalis, gaunama iš atsinaujinančių išteklių iki 2020 m. turės pasiekti 20 proc., o 2050 m. viršyti 40 proc., tad investicijos į „žalią“ energetiką užtikrina ilgalaikę sėkmę.

ES jau pradedama kalbėti apie vieną ES atsinaujinančios energijos tinklą. Esant vienai ir funkcionaliai sistemai, būtų galima lengvai išvengti energijos tiekimo sutrikimų, perjungiant tinklą kaskart ten, kur generuojama daugiausia energijos. Sukurti efektyvų energijos tinklą ES, atrodo, turėtų kainuotų labai daug, bet, kaip apskaičiavo Didžiosios Britanijos mokslininkai, kiekvienam ES piliečiui reikėtų atsisveikinti tik su 15 eurų (šiandienėmis kainomis ir gamybos pajėgumais).

Danija lyderiauja atsinaujinančios energijos gavyboje. Vėjo jėgainių gaminamas energijos kiekis Danijoje per pastaruosius dešimt metų padvigubėjo ir šiandien sudaro apie 20 proc. visos išgaunamos energijos. Per artimiausius dešimtmečius siekiama Daniją padaryti nepriklausomą nuo energijos, gaunamos deginant iškasenas, ir nuo žaliavas tiekiančių šalių su kartais nenuspėjamais režimais. Vėjo gaminama elektra kol kas brangesnė ir subsidijuojama valstybės, bet tai greitai pasikeis ir ji bus pigesnė.

Lietuvoje trūksta politinės valios paskatinti embrioninėje stadijoje esančių vėjo technologijų vystymąsi. Mes vis dar įsikibę į atominės elektrinės statybą, kuri jau akivaizdžiai praranda savo pozicijas technologinėje pažangoje. Kada atsibusime?

Visą straipsnį skaitykite spalio mėn žurnale „Valstybė“ Nr. 10 (30)

www.valstybe.eu

Daugiau apie vėjo energetiką Lietuvoje rasite Vėjo energetikų asociacijos tinklapyje


| Energetika |
| atgal | į viršų | spausdinti |