Peticija prieš vilkų medžioklę Lietuvoje

Kęstučio Verbicko nuotrauka

Gamtos apsaugos asociacija "Baltijos vilkas", pasipiktinusi Aplinkos ministerijos sprendimu leisti sumedžioti ketvirtadalį Lietuvos vilkų, inicijavo peticiją prieš vilkų medžioklę ir kviečia ją pasirašyti. Vilkų medžioklė uždrausta daugumoje Europos Sąjungos šalių, išskyrus Baltijos valstybes, Rumuniją, Bulgariją, Slovakiją.

Lietuva,  stodama į Europos Sąjungą, neturėjo duomenų apie vilkų populiacijos dydį ir apie dydį tos žalos, kurią ji daro ūkininkams. Vilkų medžioklė iš tiesų Europos Sąjungos šalyse draudžiama. Tačiau vis dėlto visoms trims Baltijos valstybėms, tarp jų – ir Lietuvai pavyko išsiderėti išimčių dėl vilkų medžiojimo.

Europos Sąjungos direktyvose vilko statusas nurodytas kaip griežtai saugomos rūšies, kuriai steigiamos specialios saugomos teritorijos. ES direktyvos reglamentuoja, kad išimties atveju vilkų medžioklė gali vykti tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Tuo tikslu išimtį gavusios valstybės yra pasitvirtinusios populiacijos valdymo arba/ir apsaugos planus.

Tuo tarpu Lietuva neturi jokių tokio pobūdžio planų! Lietuvoje kryptingai, atkakliai, kenkėjiškai kiekvienais metais didinama vilkų sumedžiojimo kvota, kuri taikoma visai šaliai, nors vilkų daromos žalos mąstai atskiruose rajonuose labai skiriasi. Pasekmės žiaurios  – vilkų daugiausia nušaunama miškinguose rajonuose, kuriuose menkai išvystyta gyvulininkystė ir yra sutelktos svarbiausios gamtinio paveldo saugomos teritorijos, tarp jų – ir europinės svarbos NATURA 2000 teritorijos. Paradoksas, bet ekologų ir biologų apklausų duomenimis, vilkų padėtis būtent saugomose teritorijose yra blogesnė nei apskritai kitur Lietuvoje!

Kaimyninės Lenkijos mokslininkai apskaičiavo, kad 600-700 šioje valstybėje gyvenančių vilkų kasmet miškininkams atneša naudos už 2 milijonus eurų. Šio argumento pakako, kad Lenkijos vyriausybė prieš 12 metų visiškai uždraustų vilkų medžioklę. Lenkijos mokslininkai ir ekologai, pasirodo, buvo teisūs – vilkų neprisiveisė. Mat vilkų populiacijai būdinga savireguliacija; pasiekus tam tikrą lygį, natūraliai, gamtiškai optimalų, vilkų skaičius toliau nebedidėja.

Vilkai yra ypatingai svarbūs visiems miškams, be abejo, – ir Lietuvos girioms, kurioms atkurti dėl elninių gyvūnų padarytų nuostolių miškininkai kasmet išleidžia milijonus litų. Tačiau užuot globoję vilkus, kaip tai, remiantis bendromis gamtosauginėmis-ekologinėmis nuostatomis, daroma daugelyje Europos Sąjungos šalių, dažnai net patys mūsų miškininkai už gerą „atsilygina“ vilkams kulka.

Stojant į ES buvo reikalaujama visiškai uždrausti Vilkų medžioklę Lietuvoje. Tačiau nežinodama tikslaus savo vilkų skaičiaus Lietuva išsiderėjo pereinamąjį laikotarpį. 2005 m. buvo pirmą kartą įvesta vilkų sumedžiojimo kvota (20 vnt.) – kaip priemonė pereinamajam laikotarpiui, siekiant visiškai atsisakyti šių gyvūnų medžioklės. Tačiau nuo to laiko sumedžiojimo kvota pastoviai didinama!

Už Lietuvą mažesnėje Latvijoje vilkų gyvena 800, tačiau ten niekas medžioklės kvotų nedidina. Lenkijoje vilkų apie 700, joje vilkus medžioti apskritai uždrausta.

Pasirašykite peticiją, kad mūsų nacionalinio pasididžiavimo - vilko,  neištiktų stumbro, lūšies ar rudojo lokio likimas. Vilkų medžioklės sezonas prasideda gruodžio 1 d.

Pasirašykite peticiją čia: www.PriesMedziokle.lt


| naujienų archyvas |
| atgal | į viršų | spausdinti |