Startuoja verslo-NVO partnerystės eksperimentas

27 Lietuvos įmonėse startuoja socialinis eksperimentas, kurio metu nevyriausybinės organizacijos 12 mėnesių laikotarpyje dirbs kartu su įmonėmis skatinant verslą būti atsakingesniu prieš aplinką, darbuotojus, skaidresniu, bei labiau atsižvelgti į kertinius žmogaus teisių principus. Pirmą kartą Lietuvos valstybė skyrė finansavimą bendroms verslo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms, kuriomis siekiama skatinti verslo ir nevyriausybinių organizacijų partnerystę įtvirtinant įmonių socialinės atsakomybės principus (ĮSA) versle.

Privataus verslo ir nevyriausybinių organizacijų partnerystė pasaulyje skaičiuoja ne pirmus metus. Ši partnerystė yra išaugusi iš NVO sektoriaus rėmimo rėmų, ji akcentuoja abipusę naudą organizacijoms-partneriams. Skirtingų sektorių aljanso, kuriuo organizacijos įsipareigoja dirbti kartu ir vykdyti bendrą veiklą, tikslas - siekti darnaus vystymosi šalyje. Tokioje partnerystėje organizacijos įsipareigoja dalintis tiek rizikomis tiek partnerystės teikiama nauda. NVO-verslo partnerystė paremta lygiateisiškumo ir lygiavertiškumo principais - joje kiekviena pusė į partnerystę atneša lygiaverčius resursus pagal savo kompetenciją.

„Lietuvoje socialinė verslo-NVO partnerystė stringa, nes neretai NVO siekia savų tikslų, o verslas – savų.  Į verslą vis dar žiūrima tik kaip į NVO veiklos rėmėją. Partnerystė gali plėtotis tik tuomet, kai abi šalys suderina interesus ir bendrą naudą“, teigia JTVP Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė. „Šiomis 14 finansavimą gavusių iniciatyvų, siekiame konkrečiu būdu parodyti kaip NVO ir verslas gali dirbti kartu, apibendrinti šią patirtį ir paskleisti tarp NVO ir įmonių. Veiklos kartu tikslas dvejopas – diegti ir stiprinti Lietuvos verslo socialinę atsakomybę bei skatinti verslo įsitraukimą į socialinių, aplinkosauginių problemų sprendimą“, sakė Lyra Jakulevičienė.

14 bendrų verslo ir NVO iniciatyvų buvo atrinktos konkurso būdu. Konkursui buvo pateiktos 27 iniciatyvos šešiose ĮSA srityse: aplinkosaugos, darbo santykių, verslo integravimo i visuomenę, verslo pilietiškumo ir savanorystės skatinimo, žmogaus teisių ir antikorupcijos srityje. Vertinant pateiktas paraiškas didelis dėmesys buvo skiriamas priemonėms, kuriomis įmonės skatinamos keistis iš vidaus, kurios numato konkrečius ir  ilgalaikius  rezultatus  bei turi rimtą potencialą ir pasibaigus iniciatyvai plėtoti verslo-NVO partnerystę. Svarbų vaidmenį vaidino ir iniciatyvų kaina, kuri ypač svyravo. Ne visos konkursui pateiktos iniciatyvos atitiko joms keliamus tikslus arba buvo pasiūlyta pernelyg didelė kaina. 

Bendros verslo ir NVO iniciatyvos diegti ĮSA yra įgyvendinamos pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“.

Daugiau informacijos apie iniciatyvas.


| naujienų archyvas |
| atgal | į viršų | spausdinti |