Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija Prezidentės bandymą sieti atominę energetiką ir aplinkosaugą laiko klaidinančiu ir kviečia kokybiškai naujai diskusijai apie atominės energetikos perspektyvas Lietuvoje.

Branduolinė energetika niekada nebuvo ir nebus nei saugi, nei švari, teigia Aplinkosaugos koalicija, reaguodama į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasisakymus, kuriuose ši kalba apie atominę energetiką kovos su klimato kaita kontekste.  Apmaudžiausia, kad Fukušimos jėgainėse pavasarį įvykusi avarija, su kurios padariniais kovoja ir dar ilgai kovos Japonija ir kuri ženkliai praretino atominės šalininkus daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, netapo paskata iš naujo diskutuoti apie pasirinktas Lietuvos energetikos kryptis.

Po susitikimo su Vilniuje viešėjusia klimato kaitos klausimus kuruojančia Europos Komisijos nare Connie Hedegaard, rugpjūčio 31 d. Prezidentūros išplatintame pranešime Prezidentė teigė, jog „saugi ir švari branduolinė energija yra vienas svarbiausių ilgalaikį poveikį aplinkai turinčių klausimų“ ir, kad energetinio saugumo būtina siekti „efektyviai ir išradingai panaudojant vietinius atsinaujinančios energijos resursus ir branduolinę energetiką“.

Ši nuostata stebina, turint omenyje gamtos išteklių poreikius, taršą ir riziką susijusią su branduolinio kuro gavyba, ligšiol neegzistuojančius saugius radioaktyvių atliekų saugojimo ir transportavimo būdus bei jų naudojimą atominio ginklo gamybai. Realybės neatitinka ir teiginys, kad atominė energetika gali užtikrinti energetinį saugumą, nes akivaizdu, kad naujajai jėgainei branduolinį kurą Lietuvai teks importuoti.

Nuosekliai prieš naujų atominių elektrinių statybas pasisakanti Aplinkosaugos koalicija yra ne kartą akcentavusi, jog atominė yra visiškai nepriimtinas būdas mažinti šiltnamio dujų išmetimus. Jų statyba ir uždarymas kainuoja brangiai, trunka ilgai, tenkina tik elektros energijos poreikius ir todėl tik simboliškai prisideda prie šilumos ūkio bei transporto taršos mažinimo. Koncentruotai perteklinę elektrą gaminančios jėgainės neskatina energijos taupymo ir blokuoja kitų, išties lokalių, saugių ir švarių alternatyvų – biomasės, vėjo ir saulės jėgainių statybas.

Be to esame įsitikinę, kad atsisakę naujos Visagino atominės elektrinės planų, turėtume stipresnes derybines pozicijas reikalaudami atsakingesnių mūsų kaimynų – Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos – veiksmų dėl naujų atominių jėgainių statybos planų. Aplinkosaugos koalicija, ne kartą palankiai įvertinusi Prezidentės principingumą ginant viešuosius aplinkosauginius interesus, su šia Prezidentės pozicija negali sutikti, juolab, kad pati Prezidentė yra reiškusi abejones dėl naujos atominės jėgainės statybos Lietuvoje reikalingumo. Todėl kviečiame kokybiškai naujai diskusijai apie atominės energetikos perspektyvą Lietuvoje.

Daugiau informacijos:

Kęstutis Navickas

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkas

T: +370 689 71355

info@aplinkosauga.lt

www.aplinkosauga.lt


| naujienų archyvas |
| atgal | į viršų | spausdinti |