Atsakomybės apribojimas dėl komentarų apie akciją „Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose"

GYVA.LT svetainėje yra sukurta galimybė komentuoti akciją „Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose“, todėl lankytojai turi teisę pasidalinti savo nuomone. Už paskelbtų komentarų turinį atsako komentarą paskelbęs asmuo, kuris gali būti patrauktas baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Įstatymas numato keturių rūšių bausmes. Pažeidėjas gali gauti piniginę baudą, taip pat gali būti apribota jo laisvė.

GYVA.LT bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą.

Informuokite apie komentarus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir atitinka šią visuomenės informavimo priemonėse draudžiamą skelbti informaciją, kurioje:
1) raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
2) skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
3) kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
4) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
5) propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

Taip pat:
1. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.
2. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.

GYVA.LT neatsako už pateikiamos informacijos turinį, naujumą, tikslumą ar padarinius, kurie gali kilti dėl komentaruose pateiktos informacijos.

| atgal | į viršų | spausdinti |